MUDr. Vladimír Teplan, Ph.D.

Vzdělání a licence

2000 – 2006
2. Lékařská fakulta University Karlovy, Praha

2008
Základní kmen v oboru Všeobecná chirurgie, atestace I. Stupně

2011
Specializace v oboru Chirurgie, atestace II. Stupně

2014
Obhajoba disertační práce Ph.D. – Cytokiny a adipocytokiny u chirurgických pacientů: role tukové tkáně

2018
Udělení licence ČLK pro funkci vedoucího lékaře a primáře v oboru chirurgie

2020
Funkční specializace F016 – klinická výživa – Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče

Pracovní zkušenosti

2006 – 2019
Chirurgická klinika FNKV a 3.LF UK, Praha

2014 – 2019
Odborný asistent 3.LF UK

2015 – 2018
Zástupce přednosty pro výuku Chirurgické kliniky FNKV a 3.LF UK

2016
Centrum jednodenní chirurgie Orthomed, Neratovice

2016
Klinické centrum Iscare, Praha

2018
Klinika Ambicare, Praha

2019
Nemocnice Na Homolce, chirurgie, Praha

Zaměření, specializace

Chirurgie, laparoskopie, onkochirurgie, robotická chirurgie
Člen mnoha českých a evropských odborných společností

Specializované kurzy a stáž

2010
Certifikovaný kurz – Laparoskopická resekce rekta, Chirurgická klinika FNHK

2012
Certifikovaný kurz – Totální excise mesorekta, Chirurgická klinika FNHK

2015
Medical expert training in transanal mesorectal excision, Hospital Clinic, Barcelona, Španělsko

2018
Stáž Laparoskopické resekce trávicího traktu, Hospital St.Pau, Barcelona, Španělsko

2020
Certifikace na DaVinci Robotický systém, Štrasburk, Francie

Objednejte se ještě dnes!

Děkujeme za vaši důvěru. Uděláme všechno proto, abyste se cítili opět plní radosti a zdraví.

Můžete se také objednat telefonicky na +420 607 037 172

Kontakty

Ambulantní vyšetření a indikace k operaci včetně možnosti zajištění
interního předoperačního vyšetření provádíme zde

Klinika Ambicare Šeberov

K Hrnčířům 25
Praha 4, Šeberov
149 00

Objednávejte se zde:

+420 607 037 172
+420 601 129 744

Operační výkony provádíme zde:

Orthomed Neratovice

Městská nemocnice
Neratovice 
Alšova 462

Nemocnice Na Homolce

Roentgenova 37/2
Praha 5
150 30