Operace tříselné kýly

Tříselná kýla je poměrně časté onemocnění, zejména u mužů. Jde o výchlipku pobřišnice oslabenou stěnou břišní zasahující do tříselného kanálu, nebo v pokročilejších stavech i pod tříslo, někdy až do šourku u mužů a stydkého pysku u žen. Tříselná kýla vzniká buď vrozeně a nacházíme ji u dětí, nebo v dospělém věku, kdy se na vzniku podílí vrozená slabost břišní stěny, velká fyzická námaha (zejména zvedání těžkých předmětů) nebo dlouhotrvající neobvyklé zvýšení nitrobřišního tlaku například při chronickém kašli, zácpě, ale i při obtížném močení pro zvětšenou prostatu.

Kýlu si zjistí pacient nejčastěji sám, pociťuje bodavé bolesti nebo pozoruje neobvyklé vyklenutí v třísle či pod ním. Větší bolesti se mohou objevovat při fyzickém zatížení a může se objevovat nepravidelnost stolice. Řada pacientů si je schopna nahmatané vyklenutí zase sama vrátit zpět do dutiny břišní. Při akutním uskřinutí může dojít ke „skřípnutí útroby“ nejčastěji střeva v kýle. Projevuje se prudkou bolestí a nemožností zatlačit kýlu zpět do břicha. V tomto případě je nutná akutní operace, častokrát i s odstraněním postižené části střeva.

Diagnóza tříselné kýly je většinou potvrzena klinickým vyšetřením, při nejasném nálezu se provádí ultrazvuk.

Operačních postupů na řešení tříselné kýly je více. Princip je v zásadě stejný, liší se provedením. Jde o vrácení obsahu kýly zpět do dutiny břišní a zpevnění oslabeného třísla. K tomu se v současné době používá speciální síťka.

Při „klasické“ operaci předním přístupem se začíná řezem nad tříselným kanálem, který je otevřen a kde se kýla nalézá. Pak je samotná kýla izolována od ostatních anatomických struktur (provazec semenný u mužů, oblý vaz u žen). Kýlní vak se otevře, obsah reponuje do dutiny břišní a stěna vaku se odstraní.  Otvor v pobřišnici je uzavřen stehem. Následuje plastika tříselného kanálu vložením speciálně zvolené síťky, která zajistí samotné zpevnění oslabeného místa. Operace je dokončena sešitím podkoží a kůže. Tento postup v současné době volíme jen u pacientů, kde není možná laparoskopická operace.

Při laparoskopické plastice tříselné kýly (TransAbdominální Preperitoneální Plastice-TAPP)  se pod kontrolou kamery umístěné u pupku ( řez 1cm) a dvou laparoskopických nástrojů (řezy 0.5-1cm)  otevírá tříselný kanál zevnitř z dutiny břišní (otevřením pobřišnice). Po repozici kýlního vaku a přípravy dostatečného prostoru pod pobřišnicí se kanál zevnitř uzavírá vložením síťky (individuálně zvolená samofixační nebo 3D tvarovaná). Po sešití pobřišnice tak, aby byla síťka kompletně krytá je vypuštěn plyn z dutiny břišní a provedeno sešití drobných řezů kůže.

Laparoskopický přístup zajišťuje menší pooperační bolesti, jen malou potřebu analgetik, umožňuje rychlejší rekonvalescenci a rehabilitaci a celkově zkracuje dobu léčení. Běžná fyzická zátěž je většinou možná po 3 týdnech. Statisticky jde o metodu s menším výskytem recidiv (3-5%) oproti operacím předním přístupem.

Operace tříselné kýly je prováděna v režimu jednodenní chirurgie, tzn. při nekomplikovaném průběhu je pacient propuštěn následující den po operaci. Výkon je v celkové anestezii a trvá 30-60min. Stehy se odstraňují 7.-10. den po operaci.