Diagnostická laparoskopie

Diagnostickou laparoskopii provádíme při nejasných bolestech břicha, především podbřišku, kdy jiné zobrazovací a laboratorní metody neobjasní příčinu obtíží. Kamerou zavedenou přes malý řez v pupku důkladně prohlédneme dutinu břišní. Podle nálezu je provedena fotodokumentace, může být proveden odběr vzorků na histologické vyšetření, zrušení srůstů nebo punkce cyst.

Mezi častou příčinu nejasných bolestí břicha patří břišní srůsty (adhese). Mohou být vrozené nebo získané. Vytvoření získaných srůstů je všeobecná reakce na poranění peritonea (pobřišnice). Peritoneum je nejrozsáhlejší serózní membrána v těle, která slouží k minimalizaci tření a usnadňuje volný pohyb břišních orgánů. K jeho poranění dochází nejčastěji předchozí operací, zejména při velkém řezu a rozsáhlých výkonech. Srůsty však můžou vzniknout i z jiného důvodu jako zánět a úraz. Srůsty nemusí způsobovat žádné obtíže, někdy se však projevují bodavými až tahavými bolestmi. Nejzávažnější komplikací je neprůchodnost (obstrukce) tenkého střeva. Tento stav může vznikat postupně, kdy se projevuje problémy s vyprazdňováním, nebo akutně vzniklým vzedmutím břicha v důsledku zaškrcení kličky střeva.

U žen můžou být příčinou nejasných bolestí břicha kromě srůstů také cysty vaječníků a vychýlení vejcovodů, případně ložiska endometriózy čímž se zvyšuje riziko neplodnosti a mimoděložního těhotenství.

K rozrušení srůstů používáme speciální ultrazvukový skalpel a šetrným miniinvazivním operováním předcházíme zároveň možnému vzniku nových adhesí.

Při nekomplikovaném průběhu odchází pacient do domácího ošetřování večer po výkonu nebo první den po operaci.
Operace se provádí v celkové narkóze a trvá 20-60min. Stehy se odstraňují 7.-10. den po operaci.